Fri- och rättigheter m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU29

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 5 april 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-04-21, 2022-04-05