Fri- och rättighetsskyddsfrågor - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2005

Beslut

Motioner om fri- och rättighetsskydd (KU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-01, 2005-02-08, 2005-02-15

Motioner om fri- och rättighetsskydd (KU17)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna snabbare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.