Fri- och rättighetsskyddsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2005

Beslut

Motioner om fri- och rättighetsskydd (KU27)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot diskriminering, skyddet för HBT-personer och fotografering i smyg.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-01, 2005-02-08, 2005-02-15

Motioner om fri- och rättighetsskydd (KU27)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot diskriminering, skyddet för HBT-personer och fotografering i smyg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.