Funktionshindersfrågor

Socialutskottets bet 2010/11:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU11)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om funktionshindersfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, organisationsstöd och nationella informationskampanjer. Andra motioner handlar om behovsbedömning vid personlig assistans, åldersgräns för personlig assistans och bilstöd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-20
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-08
Trycklov: 2011-03-08
Reservationer 15
bet 2010/11:SoU11

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU11)

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU11)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om funktionshindersfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, organisationsstöd och nationella informationskampanjer. Andra motioner handlar om behovsbedömning vid personlig assistans, åldersgräns för personlig assistans och bilstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-16
4

Beslut

Beslut: 2011-03-17
21 förslagspunkter, 15 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So288 av Christer Winbäck och Ulf Nilsson (båda FP),
2010/11:So470 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1 och 3 samt
2010/11:So577 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Den nationella handlingsplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So233 av Hans Hoff (S),
2010/11:So297 av Carina Hägg (S),
2010/11:So374 av Berit Högman och Åsa Lindestam (båda S) och
2010/11:So409 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.

Reservation 2 (S)

3. Utvärdering av handlingsplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So409 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,
2010/11:So485 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2 och
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 6.

4. Den framtida strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So205 av Anders Andersson (KD),
2010/11:So250 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M),
2010/11:So287 av Christer Winbäck (FP) yrkande 2,
2010/11:So456 av Karin Åström m.fl. (S),
2010/11:So485 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1 och
2010/11:So592 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 3.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (V)

5. Koordinator

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So536 av Ann-Christin Ahlberg (S).

Reservation 5 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP17107
FP20004
C15008
SD19001
V11800
KD17002
Totalt190118041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Organisationsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So455 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 6 (S)

7. Nationella informationskampanjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So287 av Christer Winbäck (FP) yrkande 4 och
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 7.

8. Behovsbedömning vid personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So214 av Billy Gustafsson (S),
2010/11:So221 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin (båda MP) yrkande 1 och
2010/11:So587 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP00187
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt271191841

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Behov av mer än en personlig assistent samtidigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin (båda MP) yrkande 2.

Reservation 9 (MP)

10. Åldersgräns för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So224 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S) yrkande 2 och
2010/11:So373 av Hans Olsson m.fl. (S).

11. Personlig assistans under skoltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So534 av Ann-Christin Ahlberg (S).

12. Personlig assistans vid sjukhusvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin (båda MP) yrkande 3.

Reservation 10 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt27237040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Kostnadsansvar för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So292 av Helene Petersson i Stockaryd (S).

14. Kvalitetssäkring av personliga assistenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So526 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M).

15. Ledsagarservice enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So224 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S) yrkande 1,
2010/11:So290 av Johan Pehrson (FP),
2010/11:So375 av Berit Högman (S) yrkande 1 och
2010/11:So547 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD16003
Totalt172136041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Boende enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So240 av Gunilla Svantorp (S) och
2010/11:So579 av Eva Olofsson m.fl. (V).

Reservation 12 (V)

17. Daglig verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So210 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2010/11:So226 av Roger Haddad (FP),
2010/11:So287 av Christer Winbäck (FP) yrkande 3,
2010/11:So302 av Finn Bengtsson och Saila Quicklund (båda M) och
2010/11:So558 av Agneta Luttropp och Gustav Fridolin (båda MP) yrkande 4.

Reservation 13 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V00190
KD17002
Totalt272181940

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Ny LSS-utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So402 av Irene Oskarsson (KD).

19. Hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So300 av Lars Beckman (M) och
2010/11:So336 av Désirée Liljevall (S).

Reservation 14 (S)

20. Bilstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:So269 av Gustav Nilsson (M).

21. Glasögon för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So418 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
2010/11:So550 av Ulrik Nilsson (M),
2010/11:So584 av Eva Olofsson m.fl. (V) och
2010/11:So604 av Agneta Luttropp (MP).

Reservation 15 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M101006
MP01807
FP21003
C15008
SD19001
V01900
KD17002
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag