Funktionshindersfrågor

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om funktionshindersfrågor. Ett antal motioner handlar om ledsagarservice. Socialutskottet konstaterar att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nyligen i en interpellation sagt att hon är bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig och att hon vill titta närmare på frågan. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bland annat ledsagarservice. Utskottet välkomnar detta och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Utskottet konstaterar att det finns stora skillnader i landstingens bidrag för glasögon till barn och unga. Det är inte bra. Utskottet förutsätter att skillnaderna mellan landstingen uppmärksammas och diskuteras inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-14
Trycklov: 2014-02-14
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2014-01-16, 2013-12-05

Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om funktionshindersfrågor. Ett antal motioner handlar om ledsagarservice. Utskottet konstaterar att barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) nyligen i en interpellation sagt att hon är bekymrad över att ledsagningen inte fungerar på det sätt som många förväntar sig och att hon vill titta närmare på frågan. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga bland annat ledsagarservice. Utskottet välkomnar detta och förutsätter att regeringen kommer att få förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna och ökad rättssäkerhet för den enskilde.

Utskottet konstaterar att det finns stora skillnader i landstingens bidrag för glasögon till barn och unga. Det är inte bra. Utskottet förutsätter att skillnaderna mellan landstingen uppmärksammas och diskuteras inom Sveriges Kommuner och Landsting.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-26
4

Beslut

Beslut: 2014-02-26
20 förslagspunkter, 12 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C260 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt26638045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Funktionshinderspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 45 i denna del och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 48.

Reservation 2 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V00172
KD16003
Totalt1701171745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So280 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2 och
2013/14:So264 av Adnan Dibrani (S).

4. Dold funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So252 av Roland Utbult (KD) yrkande 3.

5. Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So436 av Camilla Waltersson Grönvall (M),
2012/13:So544 av Carina Herrstedt (SD) och
2013/14:So572 av Camilla Waltersson Grönvall (M).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M960011
MP21004
FP20004
C19004
SD01901
V17002
KD16003
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. LSS - en rättighetslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So252 av Roland Utbult (KD) yrkande 1.

7. Behovsbedömning vid personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:So459 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:So543 av Carina Herrstedt (SD),
2013/14:So300 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:So473 av Stefan Käll (FP).

Reservation 4 (S, SD)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S195016
M960011
MP01204
FP20004
C18104
SD01901
V01162
KD16003
Totalt1511173645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Ledsagarservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8-11,
2012/13:So535 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2013/14:So304 av Eva Lohman (M),
2013/14:So425 av Maria Stenberg och Hannah Bergstedt (båda S),
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8-11,
2013/14:So465 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2013/14:So562 av Thomas Strand m.fl. (S).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP21004
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt28717045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Regelverken för personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 7 (MP, V)

10. Assistansersättning vid sjukhusvistelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 4.

11. Inspektion och anmälning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 6 och 7.

Reservation 8 (V)

12. Redovisning till Försäkringskassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So464 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

13. Sjuklöneansvar för assistansbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So608 av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (båda S).

14. Beslut om assistansersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So284 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD19001
V00172
KD16003
Totalt266211745

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Boende enligt LSS

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So366 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2013/14:So466 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

16. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 10 (V)

17. Tolktjänstreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02005
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD16003
Totalt170133046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Dövblindtolkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So216 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 2.

Reservation 12 (V)

19. Glasögon för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So229 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:So238 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2012/13:So336 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:So385 av Marie Nordén m.fl. (S),
2012/13:So396 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:So503 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So269 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2013/14:So327 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:So411 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:So506 av Ann-Christin Ahlberg och Monica Green (båda S),
2013/14:So507 av Lars Eriksson m.fl. (S) och
2013/14:So556 av Teres Lindberg (S).

Reservation 13 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950116
M960011
MP02104
FP20004
C19004
SD01802
V01702
KD16003
Totalt24656146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Funktionshindersfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.