Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Trafikutskottets bet 2016/17:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 oktober 2016

Beslut

Sverige inför EU-standard för tankning av alternativa bränslen (TU2)

Det ska gå att tanka bilen med gas eller ladda den med el på samma sätt i hela EU. Sverige genomför ett EU-direktiv om gemensamma standarder för tankställen för alternativa drivmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna gäller tankställen och laddningsstationer som tas i bruk eller förnyas från och med den 18 november 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-22
Justering: 2016-09-29
Trycklov: 2016-10-04
Reservationer 1
bet 2016/17:TU2

Sverige inför EU-standard för tankning av alternativa bränslen (TU2)

Det ska gå att tanka bilen med gas eller ladda den med el på samma sätt i hela EU. Sverige genomför ett EU-direktiv om gemensamma standarder för tankställen för alternativa drivmedel. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna gäller tankställen och laddningsstationer som tas i bruk eller förnyas från och med den 18 november 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-11
Debatt i kammaren: 2016-10-12
4

Beslut

Beslut: 2016-10-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om krav på installationer för alternativa drivmedel,
2. lag om ändring i ellagen (1997:857).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:186 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2016/17:34 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

2016/17:35 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 12
SD 0 39 0 9
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 263 39 0 47