Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Justering 21 januari 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-17
Justering: 2021-01-21
Trycklov: 2021-01-22
Betänkande 2020/21:JuU11

Alla beredningar i utskottet

2020-12-17, 2020-12-03
3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27