Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

Trafikutskottets bet 2019/20:TU10

Planerat beslutsdatum: 22 april 2020

Nästa händelse: Beredning 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-02
Justering: 2020-04-16
Trycklov: 2020-04-17
bet 2019/20:TU10
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-21
Debatt i kammaren: 2020-04-22
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22