Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2022

Beslut

Svenska lagar anpassas till EU-regler om arbetsvillkor (AU11)

För att anpassa svenska regler till EU:s arbetsvillkorsdirektiv, alltså bindande EU-regler om arbetsvillkor, har regeringen föreslagit flera lagändringar.

Riksdagen sa ja till ändringarna, som bland annat innebär utökade skyldigheter för arbetsgivare att ge mer och snabbare information till nyanställda.

Förslagen innebär också att en arbetstagare som huvudregel ska få ha en annan anställning och att en arbetsgivare ska lämna ett skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform.

Lagändringarna börjar gälla den 29 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-04-28

Svenska lagar anpassas till EU-regler om arbetsvillkor (AU11)

För att anpassa svenska regler till EU:s arbetsvillkorsdirektiv, alltså bindande EU-regler om arbetsvillkor, har regeringen föreslagit flera lagändringar.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ändringarna, som bland annat innebär utökade skyldigheter för arbetsgivare att ge mer och snabbare information till nyanställda.

Förslagen innebär också att en arbetstagare som huvudregel ska få ha en annan anställning och att en arbetsgivare ska lämna ett skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 29 juni 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.