Genomförande av brottsofferdirektivet

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Brottsoffer får ökad rätt till tolkning och översättning (JuU21)

Svensk lag ska anpassas till EU:s brottsofferdirektiv. EU:s direktiv sätter upp mål som de olika EU-länderna ska följa genom sin egen lagstiftning. Riksdagen beslutade om följande ändringar för att de svenska reglerna ska följa EU:s regler:

  • Om ett brottsoffer i ett brottmål, en målsägande, inte behärskar svenska ska en tolk anlitas vid rättegången.
  • Domstolen ska på begäran översätta en handling eller de viktigaste delarna av den, om en översättning behövs för att målsäganden ska kunna ta till vara sin rätt.
  • En målsägande kan alltid begära att bli informerad om tid och plats för rättegång.

Ändringarna börjar gälla den 1 november 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:JuU21

Brottsoffer får ökad rätt till tolkning och översättning (JuU21)

Svensk lag ska anpassas till EU:s brottsofferdirektiv. EU:s direktiv sätter upp mål som de olika EU-länderna ska följa genom sin egen lagstiftning. Regeringen föreslår följande ändringar för att de svenska reglerna ska följa EU:s regler:

  • Om ett brottsoffer i ett brottmål, en målsägande, inte behärskar svenska ska en tolk anlitas vid rättegången.
  • Domstolen ska på begäran översätta en handling eller de viktigaste delarna av den, om en översättning behövs för att målsäganden ska kunna ta till vara sin rätt.
  • En målsägande kan alltid begära att bli informerad om tid och plats för rättegång.

Ändringarna ska börja gälla den 1 november 2015. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-15
Debatt i kammaren: 2015-06-16
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförande av brottsofferdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.2. Utvärdering av lagändringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3054 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 1 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 18 0 1
S 100 0 0 13
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 16 0 0 0
Totalt 295 18 0 36


3. Barn som bevittnat brott mot närstående

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3054 av Roger Haddad m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 2 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 18 0 1
S 100 0 0 13
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 16 0 0 0
Totalt 295 18 0 36


4. Utvidgning av lagen om särskild företrädare för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 18 0 0 1
S 100 0 0 13
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 6
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 16 0 0 0
Totalt 293 20 0 36


5. Våldsutsatta barns behov och rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

6. Utbildning av rättstillämpare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 3.

7. Rätt att förstå och bli förstådd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 4.

8. Begränsning av risken för viktimisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 5.

9. Efterlevnad av 13 a § förundersökningskungörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3063 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 6.