Genomförande av direktivet om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU18

Planerat beslutsdatum: 27 maj 2021

Nästa händelse: Beredning 22 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-06
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-24
Betänkande 2020/21:MJU18

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-04-22
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-26
Debatt i kammaren: 2021-05-27
4

Beslut

Beslut: 2021-05-27