Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

Civilutskottets bet 2019/20:CU18

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 april 2020

Nästa händelse: Beredning 12 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-27
bet 2019/20:CU18

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-03-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-01
Debatt i kammaren: 2020-04-02
4

Beslut

Beslut: 2020-04-02