Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2016

Beslut

Arbetstagare till sjöss ska inte jobba för länge (TU3)

Besättning på fartyg och andra farkoster ska inte arbeta mer än 31 dagar i följd och alla som jobbar längre än sex timmar ska ha rätt till rast. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag som handlar om arbetstid, viloperioder och raster för arbetstagare inom inlandssjöfart.

Förslaget innebär också att arbetstagarna inte får jobba längre än 14 timmar under en 24-timmars period och den genomsnittliga arbetstiden inte får vara mer än 48 timmar per vecka. Regeringen ska få bestämma om sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot lagen.

Lagändringarna bygger på EU-regler som medlemsstaterna är skyldiga att genomföra och syftet är att öka skyddet för arbetstagarna. Lagändringarna börjar gälla den 31 december 2016.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet bifaller propositionen och avslår motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-13
Justering: 2016-10-18
Trycklov: 2016-10-21
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:TU3

Arbetstagare till sjöss ska inte jobba för länge (TU3)

Besättning på fartyg och andra farkoster ska inte arbeta mer än 31 dagar i följd och alla som jobbar längre än sex timmar ska ha rätt till rast. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag som handlar om arbetstid, viloperioder och raster för arbetstagare inom inlandssjöfart.

Förslaget innebär också att arbetstagarna inte får jobba längre än 14 timmar under en 24-timmars period och den genomsnittliga arbetstiden inte får vara mer än 48 timmar per vecka. Regeringen föreslår att regeringen ska få bestämma om sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot lagen.

Lagförslagen bygger på EU-regler som medlemsstaterna är skyldiga att genomföra och syftet är att öka skyddet för arbetstagarna. Lagändringarna föreslås börja gälla den 31 december 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-25
Debatt i kammaren: 2016-10-26
4

Beslut

Beslut: 2016-10-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om arbetstid vid inlandssjöfart,

2. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

3. lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän,

4. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:189 punkterna 1-4 och avslår motionerna

2016/17:36 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

2016/17:37 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 79 0 0 5
SD 0 39 0 9
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 0 21 0
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 251 39 21 38