Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU2

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 13 juni 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-06-13
Justering: 2019-09-12
Trycklov: 2019-09-20
Betänkande 2019/20:TU2
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer