Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2018

Beslut

Myndigheter och vissa andra aktörer ska bli mer digitalt tillgängliga (TU2)

Det ska bli lättare att använda myndigheters webbplatser

Riksdagen har bestämt att
myndigheters webbplatser
ska bli lättare att använda.
Särskilt för personer
med funktions-nedsättning.

Till exempel ska det vara enkelt
att få en text uppläst
eller att kunna använda
en webbplats med ett
tangent-bord i stället för
en mus.

Privata företag som får
pengar av staten
måste också göra sina
webbplatser enkla att använda.

Lagen ska börja gälla 1 januari 2019.

Offentliga och vissa privata aktörers webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag.

Förslaget innebär att digitala tjänster ska vara utformade så att de kan användas av så många som möjligt. Det kan exempelvis handla om att en användare ska kunna få en text uppläst eller kunna navigera med tangentbordet för att ta del av innehållet. Utöver offentliga aktörer gäller de nya reglerna även privata verksamheter som är offentligt finansierade, som skolor. Myndigheten för digital förvaltning kommer att genomföra tillsyn för att se till att reglerna följs.

Lagen börjar gälla 1 januari 2019. Den är en anpassning till EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Myndigheter och vissa andra aktörer ska bli mer digitalt tillgängliga (TU2)

Offentliga och vissa privata aktörers webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag.

Förslaget innebär att digitala tjänster ska vara utformade så att de kan användas av så många som möjligt. Det kan exempelvis handla om att en användare ska kunna få en text uppläst eller kunna navigera med tangentbordet för att ta del av innehållet. Utöver offentliga aktörer gäller de nya reglerna även privata verksamheter som är offentligt finansierade, som skolor. Myndigheten för digital förvaltning kommer att genomföra tillsyn för att se till att reglerna följs.

Lagen föreslås börja gälla 1 januari 2019. Den är en anpassning till EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.