Genteknik, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2003

Beslut

Motioner om genteknik (MJU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om genteknik. Motionerna tar bl.a. frågor upp om märkning av livsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer, försiktighetsprincipen och moratorium för utsättande av genmodifierade grödor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-01-21, 2003-01-23

Motioner om genteknik (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om genteknik. Motionerna tar bl.a. frågor upp om märkning av livsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer, försiktighetsprincipen och moratorium för utsättande av genmodifierade grödor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.