Giftfri vardag

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Det behövs bättre EU-regler för att hantera kemiska ämnen i grupp (MJU7)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att intensifiera arbetet och med kraft fortsätta verka för att hanteringen och bedömningen av grupper av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.

Ett av etappmålen inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. För att nå miljökvalitetsmålet ska det via Reachförordningen och annan EU-lagstiftning senast 2020 i högre utsträckning bland annat vara möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde. Reglerna, som Reach och annan kemikalielagstiftning, är i hög grad uppbyggda för att bedöma enskilda kemiska ämnen var för sig. Ett sätt att kringgå ett förbud mot en viss kemikalie kan vara att byta ut den kemikalien mot en med liknande egenskaper men där grundegenskaperna kvarstår. Det medför att den nya kemikalien kan ha likartade oönskade egenskaper och är tillåten på marknaden fram tills att även det ämnet förbjuds.

Riksdagen konstaterar att problemen delvis skulle kunna motverkas genom att grupper av ämnen bedöms samlat. Detta skulle också kunna påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen.

Tillkännagivandet kom i samband med att riksdagen behandlade regeringens skrivelse Giftfri vardag samt motionsförslag inom samma område från allmänna motionstiden 2016.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2015/16:3421 yrkande 2, 2016/17:643, 2016/17:824 yrkandena 2 och 8 och 2016/17:3165 yrkande 3 ett tillkännagivande om hantering av grupper av kemiska ämnen. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-24
Justering: 2017-02-14
Trycklov: 2017-02-17
Reservationer 30
Betänkande 2016/17:MJU7

Det behövs bättre EU-regler för att hantera kemiska ämnen i grupp (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att intensifiera arbetet och med kraft fortsätta verka för att hanteringen och bedömningen av grupper av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.

Ett av etappmålen inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. För att nå miljökvalitetsmålet ska det via Reachförordningen och annan EU-lagstiftning senast 2020 i högre utsträckning bland annat vara möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde. Reglerna, som Reach och annan kemikalielagstiftning, är i hög grad uppbyggda för att bedöma enskilda kemiska ämnen var för sig. Ett sätt att kringgå ett förbud mot en viss kemikalie kan vara att byta ut den kemikalien mot en med liknande egenskaper men där grundegenskaperna kvarstår. Det medför att den nya kemikalien kan ha likartade oönskade egenskaper och är tillåten på marknaden fram tills att även det ämnet förbjuds.

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att problemen delvis skulle kunna motverkas genom att grupper av ämnen bedöms samlat. Detta skulle också kunna påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen.

Förslaget till tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade regeringens skrivelse Giftfri vardag samt motionsförslag inom samma område från allmänna motionstiden 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-21
Debatt i kammaren: 2017-02-22
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
23 förslagspunkter, 16 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s miljögaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2449 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

2. Miljökrav vid offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 298 15 0 36


3. Rättslig reglering av nanomaterial inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 4 (KD)

4. Begränsning av hormonstörande ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:600 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1-6.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 296 17 0 36


5. Utfasning av särskilt farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 9 i denna del.

Reservation 6 (M, C, V, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, V, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 0 16 0 5
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 168 143 0 38


6. Förbud mot bisfenoler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7,

2016/17:1296 av Jan Lindholm (MP) och

2016/17:2559 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 7 (C, V)
Reservation 8 (KD)

7. Miljömål i EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 9 (C)

8. Hantering av grupper av kemiska ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om hantering av grupper av kemiska ämnen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:643 av Åsa Westlund (S),

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 2 och 8 samt

2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3.

9. Stärkt kemikaliearbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 3,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 och

2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (C)

10. Information till konsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:169 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5 och

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 9, 12 och 30.

Reservation 12 (C)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 2 0 15 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 278 20 15 36


11. Utfasning av och förbud mot mikroplaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5,

2016/17:242 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:644 av Åsa Westlund och Lena Hallengren (båda S) yrkandena 2 och 3,

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 43,

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2016/17:2095 av Maria Stockhaus (M) och

2016/17:2499 av Sofia Damm (KD) yrkande 2.

Reservation 14 (M, C, L, KD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 0 0 17 4
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 169 127 17 36


12. Utfasning av fossilbaserade plaster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 16 (C)

13. Ekonomiska styrmedel inom kemikaliepolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 8 och

2016/17:2449 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 252 41 20 36


14. Utredning om nya effektiva ekonomiska styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 19 (M)

15. Åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 10.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

16. EU:s kemikalielagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 29.

Reservation 21 (C)

17. Tillsyn av kemikalier i varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 27 och

2016/17:3165 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (C)

18. Högfluorerade ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 10 och 35.

Reservation 24 (C)

19. Tillämpning av växtskyddsmedelslagstiftningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:973 av Jan R Andersson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1563 av Betty Malmberg (M) i denna del,

2016/17:1818 av Josef Fransson (SD),

2016/17:2004 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C),

2016/17:2023 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 12,

2016/17:2098 av Maria Stockhaus (M),

2016/17:2446 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 32,

2016/17:2449 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3-5,

2016/17:2463 av Sofia Damm (KD) och

2016/17:3173 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 25 (M)
Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (C)
Reservation 28 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 75 0 9
SD 0 0 40 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 1 1
Totalt 162 75 76 36


20. Substitution och utfasning av farliga kemikalier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 7 och

2016/17:1292 av Jan Lindholm (MP) yrkande 1.

Reservation 29 (C)

21. Kosmetiska produkter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6 och

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 17.1, 20 och 23.

Reservation 30 (C)

22. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:169 till handlingarna.

23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.