Globala smittsamma sjukdomar

USOUs betänkande 2004/05:USOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 mars 2005

Beslut

Globala smittsamma sjukdomar (USoU1)

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-15, 2005-03-01, 2005-03-03

Globala smittsamma sjukdomar (USoU1)

Det sammansatta utrikes- och socialutskottet anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Samtliga partier i utskottet menar att den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. I ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige, konstaterar utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen avslår två motioner om globala smittsamma sjukdomar. Den ena handlar om hivpolitik och den andra om nationella handlingsprogram för barn som drabbats av aids.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.