Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete

Utrikesutskottets bet 2010/11:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete (UU13)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 om globalisering och demokrati, de internationella finansiella institutionerna, handel och utveckling, företagens ansvar med mera. Motionerna handlar bland annat om reformer av de internationella finansiella institutionerna, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna och om företags ansvar för miljö- och mänskliga rättigheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-02-15
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-02-22
Trycklov: 2011-02-22
Reservationer 11
bet 2010/11:UU13

Alla beredningar i utskottet

2011-02-15, 2011-02-01, 2011-01-20

Nej till motioner globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete (UU13)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 om globalisering och demokrati, de internationella finansiella institutionerna, handel och utveckling, företagens ansvar med mera. Motionerna handlar bland annat om reformer av de internationella finansiella institutionerna, Cotonouavtalet och EPA-avtalen mellan EU och AVS-länderna och om företags ansvar för miljö- och mänskliga rättigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-02
4

Beslut

Beslut: 2011-03-03
14 förslagspunkter, 11 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Globaliseringsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M960011
MP21004
FP21003
C16007
SD19001
V01702
KD16003
Totalt28417048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Globalisering och demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 13.

Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M960011
MP21004
FP21003
C16007
SD19001
V00172
KD16003
Totalt189951748

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Globalisering och den svenska samhällsmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 14.

4. Reform av de finansiella institutionerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkande 16.

Reservation 3 (S)

5. De finansiella institutionerna - jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U296 yrkandena 13 och 14.

Reservation 4 (V)

6. Världsbankens energistrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U256.

Reservation 5 (MP)

7. Handel och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U296 yrkande 12 och 2010/11:U298 yrkande 8.

Reservation 6 (V)

8. Läkemedel i fattiga länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U298 yrkandena 16-20.

Reservation 7 (V)

9. Ansvar för giftsanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U297.

Reservation 8 (V)

10. Regler för företags ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U257 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M960011
MP02104
FP21003
C16007
SD19001
V01702
KD16003
Totalt26338048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Handel och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U306 yrkandena 15, 21 och 61.

12. Handelspolitik och fattigdomsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:U298 yrkandena 24 och 25.

Reservation 10 (V)

13. EPA-förhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N438 yrkande 10.

Reservation 11 (MP, V)

14. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.