God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården (SoU18)

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-16
Justering: 2013-05-02
Betänkande publicerat: 2013-05-06
Trycklov: 2013-05-06
Reservationer 31
Betänkande 2012/13:SoU18

Ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården (SoU18)

Regeringen föreslår att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska ändras. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.

Lagändringarna är tänkta att börja gälla den 1 juli 2013. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
17 förslagspunkter, 9 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar och samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:77 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2012/13:So19 av Margareta Larsson (SD) yrkande 1,
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 4, 21 och 22,
2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkandena 5, 6 och 8,
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 2-4 och 8,
2012/13:So208 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 4 och 8 samt
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 42.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M99017
MP02401
FP17016
C20003
SD00191
V00172
KD18001
Totalt1542413536

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Gemensamma mottagningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M99008
MP24001
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt29517037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Uppdrag till Socialstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 15 och
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

4. Vårdgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 16,
2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 13 och
2012/13:So208 av Hillevi Larsson (S) yrkande 2.

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Lagreglering av bemötande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 9 (V)

6. Individens ställning och valmöjlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 42,
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 18,
2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt175138036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 10 och
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 1, 16 och 17.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

8. Sprututbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So19 av Margareta Larsson (SD) yrkande 3,
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 9 och
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 14 (S, V)
Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP00241
FP18006
C20003
SD00191
V01702
KD18001
Totalt1561144336

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Personliga ombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 17 (MP, V)

10. ANDT-strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So271 av Marianne Åhman (FP),
2011/12:So552 av Penilla Gunther (KD),
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1, 8, 12-14 och 20,
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 5, 9, 11 och 12,
2012/13:So208 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 6 och 7 samt
2012/13:So267 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 18 (S)
Reservation 19 (MP)
Reservation 20 (V)

11. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 21 (S, MP, V)

12. Stöd till medberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 18 och
2012/13:So290 av Hannah Bergstedt (S) yrkande 2.

Reservation 22 (S, MP, V)

13. Forskning om spelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 23 (S, V)

14. Slopad spärregel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So666 av William Petzäll (-),
2012/13:So19 av Margareta Larsson (SD) yrkande 2,
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 11,
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 19,
2012/13:So208 av Hillevi Larsson (S) yrkande 3 och
2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 14.

Reservation 24 (S, MP, V)
Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02401
FP18006
C20003
SD00191
V01702
KD18001
Totalt1561381936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Kvalitetskrav i behandlingsenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 24,
2012/13:So21 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (MP)
Reservation 28 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M99008
MP02401
FP18006
C20003
SD19001
V00172
KD18001
Totalt1742411437

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Arbete och socialförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So20 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 6 och 7.

Reservation 29 (V)

17. Tvångsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So19 av Margareta Larsson (SD) yrkande 4,
2012/13:So22 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 15 och
2012/13:So551 av Per Ramhorn och Margareta Larsson (båda SD) yrkande 25.

Reservation 30 (MP)
Reservation 31 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M99008
MP00241
FP18006
C20003
SD01901
V17002
KD18001
Totalt269192437

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag