Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m.

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2000

Beslut

Avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket (NU11)

Riksdagen godkände de åtaganden för staten som följer av avtalet om ersättning i samband med stängningen av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Regeringen gavs också rätt att vidta de åtgärder som behövs för att tillvarata statens intressen vid avtalets genomförande och tillämpning. Staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB träffade i november 1999 ett avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket. Syftet med avtalet är att reglera på vilket sätt Sydkraft (och Vattenfall) ska kompenseras av staten för stängningen. Riksdagen beslutade i juni 1997 om avställning av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck (se 1996/97:NU12 ). I december 1997 beslutades om en ny lag om kärnkraftens avveckling (se 1997/98:NU5 ). (Se även 1997/98:FiU27 och 1999/2000:NU3 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket (NU11)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner de åtaganden för staten som följer av avtalet om ersättning i samband med stängningen av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Regeringen föreslås också få rätt att vidta de åtgärder som behövs för att tillvarata statens intressen vid avtalets genomförande och tillämpning. Staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB träffade i november 1999 ett avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket. Syftet med avtalet är att reglera på vilket sätt Sydkraft (och Vattenfall) ska kompenseras av staten för stängningen. Riksdagen beslutade i juni 1997 om avställning av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck (se 1996/97:NU12). I december 1997 beslutades om en ny lag om kärnkraftens avveckling (se 1996/97:NU12). (Se även 1997/98:FiU27 och 1999/2000:NU3.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.