Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

Utrikesutskottets bet 2012/13:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Lissabonfördraget förtydligas med hjälp av protokoll (UU17)

Riksdagen sa ja till att ett protokoll ansluts till två av EU:s grundfördrag, fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet klargör innehållet i och tillämpningen av Lissabonfördraget. Protokollet ändrar inte vare sig Lissabonfördraget eller förhållandet mellan EU och dess medlemsländer.

Protokollet tillkom efter att Irland i en folkomröstning 2008 sagt nej till Lissabonfördraget. Protokollet förtydligar att Lissabonfördraget inte påverkar vissa bestämmelser i Irlands författning om skydd för rätt till liv, skydd av familjen och skydd av rätt till utbildning. Lissabonfördraget förändrar inte heller EU:s befogenheter när det gäller beskattning eller de enskilda EU-ländernas säkerhets- och försvarspolitik. Efter att Europeiska rådet beslutat om protokollet sa Irland 2009 ja till Lissabonfördraget i en ny folkomröstning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2012/13:79 punkterna 1 och 2. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-11
Justering: 2013-04-18
Betänkande publicerat: 2013-04-22
Trycklov: 2013-04-22
Reservationer 1
bet 2012/13:UU17

Lissabonfördraget förtydligas med hjälp av protokoll (UU17)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att ett protokoll ansluts till två av EU:s grundfördrag, fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet klargör innehållet i och tillämpningen av Lissabonfördraget. Protokollet ändrar inte vare sig Lissabonfördraget eller förhållandet mellan EU och dess medlemsländer.

Protokollet tillkom efter att Irland i en folkomröstning 2008 sagt nej till Lissabonfördraget. Protokollet förtydligar att Lissabonfördraget inte påverkar vissa bestämmelser i Irlands författning om skydd för rätt till liv, skydd av familjen och skydd av rätt till utbildning. Lissabonfördraget förändrar inte heller EU:s befogenheter när det gäller beskattning eller de enskilda EU-ländernas säkerhets- och försvarspolitik. Efter att Europeiska rådet beslutat om protokollet sa Irland 2009 ja till Lissabonfördraget i en ny folkomröstning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-02
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:79 punkterna 1 och 2.

2. Rätten till sin egen kropp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U14 yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt29617036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:U14 yrkande 2.