Godkännande av ett utökat åtagande under Internationella valutafondens modifierade nya lånearrangemang (NAB)

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 januari 2011

Beslut

IMF:s nya lånearrangemang utökas (FiU17)

När Internationella valutafonden (IMF) lånar ut pengar till länder i kris finansieras detta genom medlemsländernas insatskapital. Dessutom kan IMF få extra finansiering av medlemmarna genom de nya lånearrangemangen (NAB). För att den här krediten ska få användas krävs ett särskilt beslut. IMF vill att den extra krediten tiodubblas från 50 till 500 miljarder amerikanska dollar, att avtalet förbättras och antalet deltagarländer öka. Riksdagen säger ja till förslaget. För Sveriges del betyder det att den extra kredit Riksbanken kan ge IMF ökar från cirka 9,3 miljarder kronor till cirka 48,8 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-14
Justering: 2010-12-16
Betänkande publicerat: 2011-01-11
Trycklov: 2011-01-11
Betänkande 2010/11:FiU17

IMF:s nya lånearrangemang utökas (FiU17)

När Internationella valutafonden (IMF) lånar ut pengar till länder i kris finansieras detta genom medlemsländernas insatskapital. Dessutom kan IMF få extra finansiering av medlemmarna genom de nya lånearrangemangen (NAB). För att den här krediten ska få användas krävs ett särskilt beslut. IMF vill att den extra krediten tiodubblas från 50 till 500 miljarder amerikanska dollar, att avtalet förbättras och antalet deltagarländer öka. För Sveriges del betyder det att den extra kredit Riksbanken kan ge IMF ökar från cirka 9,3 miljarder kronor till cirka 48,8 miljarder kronor.

Riksbanken anser att IMF bör ha tillräckliga resurser för att kunna hjälpa sina medlemsländer vid kriser och stöder därför förslaget. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-01-20
4

Beslut

Beslut: 2011-01-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utökat åtagande under IMF:s modifierade nya lånearrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att Riksbanken får utöka sitt åtagande i Internationella valutafondens modifierade nya lånearrangemang (NAB) i enlighet med Internationella valutafondens förslag till totalt högst 4,44 miljarder SDR.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2009/10:RB7.