Godkännande av klimatavtalet från Paris

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 oktober 2016

Beslut

Riksdagen godkänner klimatavtalet från Paris (MJU6)

Riksdagen sa ja till klimat-arbete

Riksdagen sa ja till att ett stort
klimat-arbete i världen kan sätta igång.

Arbetet handlar om
att minska sådana utsläpp
som påverkar vädret och klimatet.

I december förra året
kom världens länder överens
om att jobba till-sammans
för att det ska bli mindre utsläpp.

Bland annat måste alla länder
försöka se till att
bilar och flygplan släpper ut
mindre miljö-farliga ämnen.

För att Sverige ska kunna
börja jobba till-sammans med
de andra länderna
måste riksdagen och regeringen
säga ja till att arbetet kan börja.

Nu har riksdagen sagt ja.

Nu måste regeringen
och flera av de andra länderna
också säga ja
innan arbetet kan börja.

 

Riksdagen godkände klimatavtalet från Paris och sa därmed ja till regeringens förslag. Godkännandet innebär att Sverige, genom regeringen, kan ratificera Parisavtalet.

I december förra året enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonferensen i Paris. För att avtalet ska börja gälla krävs att minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av utsläppen ratificerar avtalet.

I november hålls ett klimatmöte i Marrakech, Marocko. Eftersom tillräckligt många länder redan har ratificerat avtalet kommer det i samband med klimatmötet också att hållas ett första partsmöte om Parisavtalet. Där får alla parter som ratificerat avtalet vara med.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-09-29
Justering: 2016-10-04
Trycklov: 2016-10-06
Reservationer 1
bet 2016/17:MJU6

Ja till att godkänna klimatavtalet från Paris (MJU6)

Riksdagen borde godkänna klimatavtalet från Paris. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I december förra året enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonferensen i Paris. För att avtalet ska börja gälla krävs att minst 55 parter som tillsammans står för 55 procent av utsläppen ratificerar avtalet. En månad efter att tillräckligt många länder ratificerat klimatavtalet börjar det att gälla.

Miljö- och jordbruksutskottet anser liksom regeringen att avtalet lägger grunden för ett långsiktigt och ambitiöst klimatarbete i världens alla länder. Utskottet föreslår därför att riksdagen godkänner avtalet så att Sverige, genom regeringen, kan ratificera det.

I november hålls ett klimatmöte i Marrakech, Marocko. Om tillräckligt många länder ratificerat Parisavtalet kommer det i samband det också hållas ett första partsmöte om Parisavtalet. Där får alla parter som ratificerat avtalet vara med.

För att kunna delta som part måste Sverige ratificera avtalet senast den 15 oktober.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-11
Debatt i kammaren: 2016-10-12
4

Beslut

Beslut: 2016-10-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av klimatavtalet från Paris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Parisavtalet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:16 och avslår motion

2016/17:87 av Martin Kinnunen m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 72 0 0 12
SD 0 39 0 9
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 261 39 0 49