Godkännande av Prümrådsbeslutet

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2008

Beslut

EU-samarbete mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet (JuU20)

Riksdagen godkände Prümrådsbeslutet som är ett utkast till rådsbeslut som har förhandlats fram inom EU. Rådsbeslutet handlar om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Det innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom EU, framför allt när det gäller uppgifter i DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Det finns även bestämmelser om samarbete för att förebygga terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom EU och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Dessutom innehåller utkastet bestämmelser om dataskydd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-07
Trycklov: 2008-05-07
Reservationer 2
bet 2007/08:JuU20

EU-samarbete mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet (JuU20)

Riksdagen ska godkänna Prümrådsbeslutet som är ett utkast till rådsbeslut som har förhandlats fram inom EU. Rådsbeslutet handlar om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Det innehåller bestämmelser som syftar till att utveckla informationsutbytet inom EU, framför allt när det gäller uppgifter i DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregister. Det finns även bestämmelser om samarbete för att förebygga terroristbrott samt andra former av samarbete, främst gemensamma insatser inom EU och bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Dessutom innehåller utkastet bestämmelser om dataskydd. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-19
4

Beslut

Beslut: 2008-05-20
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av Prümrådsbeslutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:83 och avslår motionerna 2007/08:Ju25 och 2007/08:Ju26.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m89008
c24005
fp21007
kd19005
v00193
mp00163
Totalt1531123549

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag