Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Myndigheter ska få åtkomst till visumregister i EU (JuU27)

Riksdagen godkände ett utkast till rådsbeslut som upprättats inom EU om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter ur registret för viseringar (VIS). Där finns information om vilka personer som fått visum av ett EU-land. Reglerna för hur myndigheterna får använda registret är restriktiva och uppgifter får endast lämnas ut under vissa förutsättningar. Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som kan bli nödvändig med anledning av rådsbeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Avslag på motionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-15
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-05
Reservationer 1
bet 2007/08:JuU27

Myndigheter ska få åtkomst till visumregister i EU (JuU27)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett utkast till rådsbeslut som upprättats inom EU om att brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter ur registret för viseringar (VIS). Där finns information om vilka personer som fått visum av ett EU-land. Reglerna för hur myndigheterna får använda registret är restriktiva och uppgifter får endast lämnas ut under vissa förutsättningar.

Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som kan bli nödvändig med anledning av rådsbeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-16
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av utkastet till rådsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:132 och avslår motion 2007/08:Ju35.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1010029
m870010
c21008
fp20008
kd18006
v01804
mp01603
Totalt24734068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag