Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2014

Beslut

Ändringar i EU:s budgetsystem (FiU7)

Sverige ska godkänna Europeiska rådets beslut att ändra systemet för de inkomster som man får in från medlemsländerna som ska täcka EU:s utgifter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringen av systemet gäller för perioden 2014-2020. För att beslutet ska gälla behöver alla EU-länder godkänna det.

Det nya systemet kommer att påverka Sveriges avgift till EU. Avgiften under 2014-2015 kommer att öka, för att sedan minska under 2016. Minskningen under 2016 beror på att Sverige då retroaktivt får tillbaka en del av det vi har betalat i avgift under 2014-2015.

Beslutet från Europeiska rådet är en följd av en överenskommelse mellan Europeiska rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen om EU:s budget för 2014-2020. Överenskommelsen innebär bland annat att budgeten minskar och utgiftsstrukturen görs om.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Justering: 2014-11-06
Trycklov: 2014-11-10
Reservationer 1
Betänkande 2014/15:FiU7

Ändringar i EU:s budgetsystem (FiU7)

Regeringen föreslår att Sverige ska godkänna Europeiska rådets beslut att ändra systemet för de inkomster som man får in från medlemsländerna som ska täcka EU:s utgifter. Ändringen av systemet gäller för perioden 2014-2020. För att beslutet ska gälla behöver alla EU-länder godkänna det.

Det nya systemet kommer att påverka Sveriges avgift till EU. Avgiften under 2014-2015 kommer att öka, för att sedan minska under 2016. Minskningen under 2016 beror på att Sverige då retroaktivt får tillbaka en del av det vi har betalat i avgift under 2014-2015.

Beslutet från Europeiska rådet är en följd av en överenskommelse mellan Europeiska rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen om EU:s budget för 2014-2020. Överenskommelsen innebär bland annat att budgeten minskar och utgiftsstrukturen görs om.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-18
Debatt i kammaren: 2014-11-19
4

Beslut

Beslut: 2014-11-19
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner Europeiska unionens råds beslut av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel.
Därmed avslår riksdagen motion

2013/14:Fi17 av Sven-Olof Sällström (SD) och

bifaller proposition 2013/14:238.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 93 0 0 20
M 72 0 0 12
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 251 46 0 52