Godkännande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2008

Beslut

Rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU24)

Riksdagen godkände ett utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Utkastet till rambeslut är upprättat inom EU och innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation. Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra rambeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-13
Justering: 2008-06-05
Betänkande publicerat: 2008-06-05
Trycklov: 2008-06-05
bet 2007/08:JuU24

Rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner ett utkast till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet. Utkastet till rambeslut är upprättat inom EU och innehåller bestämmelser om vad som ska vara kriminaliserat i fråga om brott som rör deltagande i en kriminell organisation.

Regeringen redovisar sin bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att genomföra rambeslutet, men lägger inte fram några lagförslag nu.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-16
4

Beslut

Beslut: 2008-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av rambeslutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:144.