Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 22 januari 2020

Nästa händelse: Beredning 28 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2020-01-13
bet 2019/20:KU10

Alla beredningar i utskottet

2019-12-10, 2019-12-05, 2019-11-28, 2019-11-21, 2019-11-14, 2019-11-07, 2019-11-05, 2019-10-22, 2019-10-08, 2019-09-26, 2019-09-12
3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22