Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Granskningsbetänkande våren 2021

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 28 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter eller initiativ som KU har tagit. Ärendena handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och regeringens hantering av coronapandemin.

Granskningen kommer att debatteras i kammaren. Därefter föreslår utskottet att riksdagen lägger granskningen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-06-01
Justering: 2021-06-03
Trycklov: 2021-06-07
Betänkande 2020/21:KU20

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-05-27, 2021-05-26, 2021-05-25, 2021-05-20, 2021-05-18, 2021-05-07, 2021-05-06, 2021-05-04, 2021-04-29, 2021-04-27, 2021-04-26, 2021-04-22, 2021-04-20, 2021-04-13, 2021-04-12, 2021-04-09, 2021-04-08, 2021-04-06, 2021-03-26, 2021-03-25, 2021-03-23, 2021-03-18, 2021-03-11, 2021-03-09, 2021-03-04, 2021-03-02, 2021-02-25, 2021-02-23, 2021-02-11, 2021-02-09, 2021-02-04, 2021-02-02, 2021-01-28, 2021-01-26, 2021-01-21, 2021-01-19, 2021-01-14

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 28 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter eller initiativ som KU har tagit. Ärendena handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen, statsråds tjänsteutövning och regeringens hantering av coronapandemin.

Granskningen kommer att debatteras i kammaren. Därefter föreslår utskottet att riksdagen lägger granskningen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar

3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-11
Debatt i kammaren: 2021-06-14
4

Beslut

Information kommer