Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

Information kommer
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-12-18
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-10
Betänkande 2018/19:KU20
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Information kommer