Granskningsbetänkande

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU20

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum:

Sammanfattning av ärendet

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 35 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.

Granskningen debatterades i kammaren och sedan avslutade riksdagen ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler för riksdagen resultatet av granskningen enligt 13 kap. 2 § regeringsformen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-16, 2022-01-13, 2022-01-18, 2022-01-20, 2022-01-27, 2022-02-01, 2022-02-03, 2022-02-15, 2022-02-17, 2022-02-22, 2022-02-24, 2022-03-01, 2022-03-03, 2022-03-15, 2022-03-17, 2022-03-22, 2022-03-24, 2022-03-29, 2022-03-31, 2022-04-05, 2022-04-07, 2022-04-08, 2022-04-19, 2022-04-21, 2022-04-26, 2022-04-28, 2022-04-29, 2022-05-04, 2022-05-05, 2022-05-09, 2022-05-10, 2022-05-12, 2022-05-17, 2022-05-19, 2022-05-31

KU:s granskning av regeringen (KU20)

Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 35 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statsråds tjänsteutövning.

Granskningen debatteras i kammaren och sedan avslutar riksdagen ärendet.

KU:s granskning av regeringen är klar