Gränslös kunskap – högskolan i globaliseringens tid

Utbildningsutskottets betänkande 2008/09:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2009

Beslut

Svenska universitet får utfärda gemensam examen med utländska lärosäten (UbU19)

Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Riksdagen sa vidare nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositonen. Framställningen avstyrks. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-23
Justering: 2009-05-14
Betänkande publicerat: 2009-05-20
Trycklov: 2009-05-20
Reservationer 1
Betänkande 2008/09:UbU19

Svenska universitet får utfärda gemensam examen med utländska lärosäten (UbU19)

Universitet och högskolor ska få utfärda en gemensam examen tillsammans med ett eller flera svenska eller utländska lärosäten. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2010 och tillämpas på utbildningar som börjar efter juni 2010. Universitet och högskolor ska också få överlåta vissa förvaltningsuppgifter till ett annat lärosäte - svenskt eller utländskt. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, som bland annat syftar till att öka svenska studenters intresse för att studera utomlands.

Regeringen har också redovisat kommande förslag för att främja internationaliseringen av den högre utbildningen. Bland annat tänker regeringen återkomma med ett förslag om studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz som läser vid svenska universitet och högskolor.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen säger nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om bland annat uppföljning och utvärdering av rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten. Utskottet hänvisar till att regeringen redan arbetar med frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-10
4

Beslut

Beslut: 2009-06-10
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Högskolor som omfattas av högskolelagen får utfärda gemensamma examina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:175 punkt 1.

2. Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får utfärda gemensamma examina

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:175 punkt 2.

3. Internationalisering och svensk högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf368 yrkande 5, 2008/09:Ub32, 2008/09:Ub209, 2008/09:Ub367 och 2008/09:Ub426.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140115
m90007
c26003
fp21007
kd21003
v02002
mp01702
Totalt27237139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Framställningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2008/09:RRS14 punkterna 1-3.