Grundläggande frågor om utbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om grundläggande frågor om utbildning (UbU11)

Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om skolans värdegrund, trygghet och studiero, nationella prov, skolbibliotek och fritidshem. Anledningen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst gällande bestämmelser och att det redan idag pågår arbete och har vidtagits åtgärder på området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-12
Trycklov: 2020-03-13
Reservationer 15
Betänkande 2019/20:UbU11

Nej till motioner om grundläggande frågor om utbildning (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 150 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Förslagen handlar bland annat om skolans värdegrund, trygghet och studiero, nationella prov, skolbibliotek och fritidshem. Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen är främst gällande bestämmelser och att det redan idag pågår arbete och har vidtagits åtgärder på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-18
Debatt i kammaren: 2020-03-19
4

Beslut

Beslut: 2020-03-19
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2308 av Erica Nådin m.fl. (S),

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Trygghet och studiero

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:619 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:3073 av Roger Haddad m.fl. (L),

2019/20:3094 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 40.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 11 18 294


3. Nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1389 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S) yrkande 2,

2019/20:3088 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2 och

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


4. Läromedel och skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 3 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 46 4 5 294


5. Särskilda undervisningsämnen och kunskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:252 av Mikael Larsson (C),

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 19,

2019/20:933 av Anna Wallentheim (S),

2019/20:974 av Sanne Lennström och Elin Lundgren (båda S),

2019/20:1109 av Maria Gardfjell (MP) yrkande 6,

2019/20:1110 av Maria Gardfjell (MP),

2019/20:1531 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 2,

2019/20:1683 av Runar Filper (SD),

2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) yrkande 3,

2019/20:2707 av Lars Püss (M),

2019/20:2763 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) och

2019/20:3198 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD).

Reservation 11 (SD)

6. Entreprenörskap och samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:662 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M),

2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8 samt

2019/20:3358 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 12 (V)
Reservation 13 (L)

7. Fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1845 av Mats Wiking (S),

2019/20:3089 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 11 och

2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (C)

8. Motionsyrkanden som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.