Grundläggande om utbildningen

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Nej till motioner om utbildningsfrågor (UbU20)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden om grundläggande utbildningsfrågor inom skolan. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller att arbete pågår på området.

Motionerna tar bland annat upp frågor om skolans värdegrund, jämställdhet och könsuppdelad undervisning, konfessionella inslag i skolan, kränkande behandling och om vissa undervisningsämnen och kunskapsområden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-06
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-03-28
Reservationer 35
Betänkande 2017/18:UbU20

Nej till motioner om utbildningsfrågor (UbU20)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden om grundläggande utbildningsfrågor inom skolan. Anledningarna är bland annat att gällande regler är tillräckliga eller arbete pågår på området.

Motionerna tar bland annat upp frågor om skolans värdegrund, jämställdhet och könsuppdelad undervisning, konfessionella inslag i skolan, kränkande behandling och om vissa undervisningsämnen och kunskapsområden.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:566 av Anna Hagwall (-),

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 10, 34 och 35,

2017/18:1127 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3376 av Runar Filper (SD) och

2017/18:3841 av Pernilla Stålhammar (MP).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 4 4
Totalt 182 73 37 57


2. Jämställdhet och könsuppdelad undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:439 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1121 av Anna Wallentheim (S),

2017/18:2298 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2017/18:2468 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 11,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 6,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 28,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10 och

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

3. Konfessionella inslag i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. (S),

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 33,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17 och 18,

2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD),

2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) yrkande 2,

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 9 och

2017/18:3390 av Runar Filper (SD).

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

4. Kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:333 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:617 av Anna Wallentheim (S),

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 17,

2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S),

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:2744 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 7,

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 4,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 22 och 23.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (L)
Reservation 14 (KD)

5. Läromedel och undervisningsmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9 och

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
L 14 1 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 260 14 18 57


6. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 17 (V)

7. Särskilda undervisningsämnen och kunskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:189 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:486 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:498 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L),

2017/18:1021 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 32 och 36,

2017/18:2046 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:2062 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2065 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD),

2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2362 av Jessika Roswall (M),

2017/18:2926 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD),

2017/18:3470 av Johanna Jönsson (C) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 37 och

2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD).

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

8. Klassikerlista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 20 (SD, KD)

9. Undervisning i modersmål och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 21,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

2017/18:2768 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP) och

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkandena 7 och 8.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 222 37 33 57


10. Språkundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:433 av Robert Hannah (L) yrkande 1,

2017/18:2066 av Johan Nissinen (SD),

2017/18:2174 av Per-Arne Håkansson (S),

2017/18:3382 av Runar Filper (SD) och

2017/18:3744 av Sofia Damm (KD) yrkande 4.

11. Sex- och samlevnadsundervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18,

2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3466 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 24 (C)
Reservation 25 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 259 18 15 57


12. Entreprenörskap i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:177 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:546 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:1042 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M),

2017/18:1432 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M),

2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M),

2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2017/18:3200 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 1 72 10
SD 33 0 0 9
MP 21 0 1 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 200 19 73 57


13. Utvärdering av styrdokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 1.

Reservation 28 (M, C, L, KD)

14. Samverkan mellan skola, arbetsliv och föreningsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 31 och

2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (C)

15. Bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:660 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 15 och 18 samt

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (SD)

16. Fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S),

2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 37.

Reservation 33 (M)
Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 4 4
Totalt 164 18 110 57