Grundlagsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1995/96:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-10-17
Justering: 1995-11-09
Betänkande 1995/96:KU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-11-23
4

Beslut

Beslut: 1995-11-23

Protokoll med beslut