Grundsärskolans kunskapsuppdrag

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 2020

Beslut

Skrivelse om grundsärskolan har granskats (UbU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som rör Riksrevisionens granskningsrapport om grundsärskolan. I rapporten har Riksrevisionen granskat hur regeringen och de ansvariga skolmyndigheterna har styrt, stöttat och följt upp grundsärskolan sedan 2011. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister, bland annat finns det få bedömningsstöd för grundsärskolan, och utvärderingen av grundsärskolan på nationell nivå har brister. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsatser och skriver att åtgärder har vidtagits för att motverka bristerna.
 
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-12-17
Justering: 2020-01-28
Trycklov: 2020-01-29
Reservationer 1
bet 2019/20:UbU7

Skrivelse om grundsärskolan har granskats (UbU7)

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som rör Riksrevisionens granskningsrapport om grundsärskolan. I rapporten har Riksrevisionen granskat hur regeringen och de ansvariga skolmyndigheterna har styrt, stöttat och följt upp grundsärskolan sedan 2011. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister, bland annat finns det få bedömningsstöd för grundsärskolan, och utvärderingen av grundsärskolan på nationell nivå har brister. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsatser och skriver att åtgärder har vidtagits för att motverka bristerna.
 
Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-04
Debatt i kammaren: 2020-02-05
4

Beslut

Beslut: 2020-02-05
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 5 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Grundsärskolans kunskapsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:39 till handlingarna.

2. Betygsättning och en långsiktig strategi för grundsärskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3437 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 65 0 5
SD 56 0 0 6
C 29 0 0 2
V 24 0 0 3
KD 0 19 0 3
L 15 0 0 4
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 231 84 0 34