Grundsärskolans kunskapsuppdrag

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 17 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-12-17
bet 2019/20:UbU7
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer