Grundskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om grundskolan (UbU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om olika frågor inom skolpolitikens område. Skälet är utskottet inte vill föregripa det förslag till ny skollag som regeringen förväntas presentera för riksdagen under våren.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om grundskolan (UbU8)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om olika frågor inom skolpolitikens område. Skälet är utskottet inte vill föregripa det förslag till ny skollag som regeringen förväntas presentera för riksdagen under våren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.