Grundskolan

Utbildningsutskottets bet 2011/12:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2012

Beslut

Nej till motioner om grundskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till 180 motioner från allmänna motionstiden 2011 om olika frågor inom skolpolitikens område. Skälet är bland annat pågående arbete och gällande bestämmelser. Motionerna handlar bland annat om resurser till kommunerna, avgifter, fristående skolor, kvalitet, elevhälsa och mobbning, it i skolan, tillgång till skolbibliotek, modersmål, teckenspråk, vissa ämnen såsom matematik och moderna språk samt fritidshem.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

135 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-16
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-23
Trycklov: 2012-04-23
Reservationer 61
bet 2011/12:UbU14

Nej till motioner om grundskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 180 motioner från allmänna motionstiden 2011 om olika frågor inom skolpolitikens område. Skälet är bland annat pågående arbete och gällande bestämmelser. Motionerna handlar bland annat om resurser till kommunerna, avgifter, fristående skolor, kvalitet, elevhälsa och mobbning, it i skolan, tillgång till skolbibliotek, modersmål, teckenspråk, vissa ämnen såsom matematik och moderna språk samt fritidshem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-10
4

Beslut

Beslut: 2012-05-23
45 förslagspunkter, 31 acklamationer, 14 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolpolitik och skolreformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub285 yrkande 1, 2011/12:Ub357, 2011/12:Ub389, 2011/12:Ub394, 2011/12:Ub403, 2011/12:Ub457 yrkandena 1, 2, 7, 18 och 20 samt 2011/12:Ub467 yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

2. Resurser efter behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub346, 2011/12:Ub413, 2011/12:Ub456 yrkande 3, 2011/12:Ub457 yrkande 8 och 2011/12:Ub473 yrkande 3.

Reservation 4 (S, V)
Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt1761172432

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Godkännande som enskild huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub208, 2011/12:Ub249, 2011/12:Ub263, 2011/12:Ub442, 2011/12:Ub457 yrkande 19, 2011/12:Ub478, 2011/12:Ub493 och 2011/12:Ub512.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209713
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V00181
KD16012
-0001
Totalt1821911632

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Resurser till enskilda huvudmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub455, 2011/12:Ub511 och 2011/12:Ub520.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt274192432

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Särskilda utbildnings- och undervisningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub232, 2011/12:Ub262 yrkandena 2 och 3, 2011/12:Ub337, 2011/12:Ub446 och 2011/12:Ub477.

6. Skolplikt och rätt till utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub329, 2011/12:Ub364 yrkandena 1 och 3, 2011/12:Ub382, 2011/12:Ub423, 2011/12:Ub502 och 2011/12:Ub510.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29719033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Lex Sarah för skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub457 yrkande 26.

Reservation 11 (S, MP, V)

8. Forskning om skolan i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub457 yrkande 6.

Reservation 12 (S, MP)

9. Lokala styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub457 yrkande 29.

Reservation 13 (S, MP)

10. Alternativa läroplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub276.

Reservation 14 (MP)

11. Elevinflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub371 och 2011/12:Ub457 yrkande 30.

Reservation 15 (S)

12. Uppföljning, utvärdering och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub265, 2011/12:Ub360, 2011/12:Ub436 och 2011/12:Ub457 yrkandena 9 och 21.

Reservation 16 (S)

13. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C244 yrkande 3, 2011/12:Ub255, 2011/12:Ub356, 2011/12:Ub362, 2011/12:Ub415 och 2011/12:Ub457 yrkande 23.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M102005
MP00241
FP20004
C17006
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt1561914133

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub257, 2011/12:Ub291, 2011/12:Ub404, 2011/12:Ub468, 2011/12:Ub470 och 2011/12:Ub498.

Reservation 20 (S)
Reservation 21 (MP)
Reservation 22 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt1571914132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub454 och 2011/12:Ub457 yrkande 17.

Reservation 23 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP02302
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt176140033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Praktisk arbetslivsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub259 och 2011/12:Ub350 yrkande 1.

Reservation 24 (MP)

17. Facklig information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub221 och 2011/12:Ub298.

Reservation 25 (S)

18. Skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub281 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ub340, 2011/12:Ub358, 2011/12:Ub417, 2011/12:Ub492 och 2011/12:A384 yrkande 4.

Reservation 26 (MP, V)
Reservation 27 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M101006
MP00241
FP20004
C18005
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt254194234

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Demokrati

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub206, 2011/12:Ub336, 2011/12:Ub435 och 2011/12:Ub452.

20. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub284 yrkande 2, 2011/12:Ub347 yrkande 2, 2011/12:Ub457 yrkande 27, 2011/12:A322 yrkande 1 och 2011/12:A378 yrkande 3.

Reservation 28 (S, MP)
Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt1571914132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So216 yrkande 2, 2011/12:Ub260, 2011/12:Ub290, 2011/12:Ub319, 2011/12:Ub342, 2011/12:Ub457 yrkandena 24 och 25 samt 2011/12:Ub516 yrkande 1.

Reservation 31 (S, MP)
Reservation 32 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 32 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt1751912332

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. It i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub243 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2011/12:Ub262 av Mats Gerdau (M) yrkande 4 och
2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 33 (S, V)

23. Vissa ämnen i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K300 yrkande 4, 2011/12:C329 yrkande 8, 2011/12:Ub202, 2011/12:Ub233, 2011/12:Ub241 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ub246 yrkande 5, 2011/12:Ub248 yrkande 1, 2011/12:Ub258, 2011/12:Ub271, 2011/12:Ub307, 2011/12:Ub365, 2011/12:Ub392, 2011/12:Ub399, 2011/12:Ub448, 2011/12:N201 yrkande 2 och 2011/12:N252 yrkande 9.

Reservation 34 (MP)
Reservation 35 (V)

24. Matematik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub387 och 2011/12:Ub457 yrkande 14.

Reservation 36 (S, MP)

25. Matematik på modersmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub345.

Reservation 37 (MP)

26. Särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub440 och 2011/12:Ub451.

Reservation 38 (S, V)

27. Betygsinnehåll och betygsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub254, 2011/12:Ub363 och 2011/12:Ub426.

28. Lärverktyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub246 yrkande 4, 2011/12:Ub314, 2011/12:Ub320, 2011/12:Ub407, 2011/12:Ub424, 2011/12:Ub482 yrkande 2 och 2011/12:T362 yrkande 1.

29. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr252 yrkande 6, 2011/12:Kr307 yrkande 13, 2011/12:Ub301, 2011/12:Ub334, 2011/12:Ub355 och 2011/12:Ub375.

Reservation 39 (V)

30. Skolbibliotekarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Kr329 yrkande 8.

Reservation 40 (MP, V)

31. Läxläsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub327, 2011/12:Ub378 yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:Ub469.

32. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub457 yrkande 5.

Reservation 41 (S)

33. Lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr285 yrkande 5, 2011/12:Ub246 yrkande 2, 2011/12:Ub309, 2011/12:Ub406, 2011/12:Ub457 yrkande 4 och 2011/12:Ub482 yrkande 1.

Reservation 42 (S)

34. Kunskaper i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub292, 2011/12:Ub359 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Ub457 yrkandena 10-12 och 16, 2011/12:Ub472 och 2011/12:Ub487 yrkande 2.

Reservation 43 (S)
Reservation 44 (MP)
Reservation 45 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 43 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD00190
V00181
KD17002
-0001
Totalt157996132

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


35. Moderna språk i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub457 yrkande 13.

Reservation 46 (S, MP)

36. Modersmål i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub322, 2011/12:Ub504 och 2011/12:Ub519.

Reservation 47 (MP)
Reservation 48 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP02401
FP20004
C18005
SD00190
V01801
KD17002
-0001
Totalt256421932

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


37. Teckenspråk i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub227 och 2011/12:Ub261.

Reservation 49 (S, V)

38. Villkor för undervisning i teckenspråk i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub231.

Reservation 50 (V)

39. Punktskrift i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub391 yrkandena 1 och 2.

Reservation 51 (V)

40. Timplan i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub267, 2011/12:Ub328, 2011/12:Ub364 yrkande 2 och 2011/12:Ub487 yrkande 1.

Reservation 52 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 52 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M102005
MP24001
FP20004
C18005
SD01900
V18001
KD17002
-0001
Totalt29819032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


41. Avgifter i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So569 yrkande 8, 2011/12:So658 yrkande 19 och 2011/12:Ub457 yrkande 22.

Reservation 53 (S)
Reservation 54 (MP)
Reservation 55 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 55 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M102005
MP00241
FP20004
C18005
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt1761812332

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


42. Frukost i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So569 yrkande 9 och 2011/12:So658 yrkande 21.

Reservation 56 (MP)
Reservation 57 (V)

43. Betyg i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub507 yrkandena 1 och 2.

Reservation 58 (SD)

44. Erbjudande av fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So658 yrkande 22 och 2011/12:Ub397.

Reservation 59 (MP)

45. Kvalitet och elevgruppernas storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So658 yrkandena 23-25, 2011/12:Ub213, 2011/12:Ub457 yrkande 28 och 2011/12:Ub513.

Reservation 60 (S)
Reservation 61 (MP)