Gymnasial lärlingsanställning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Gymnasial lärlingsanställning - en ny anställningsform (UbU18)

En elev som går gymnasial lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna bli anställd genom en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Anställningen ska motsvaras av hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i utbildningen, APL. Lagen om anställningsskydd, LAS, ska inte gälla för den elev som har en gymnasial lärlingsanställning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-08
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-12
Trycklov: 2014-05-12
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:UbU18

Gymnasial lärlingsanställning - en ny anställningsform (UbU18)

En elev som går gymnasial lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram ska kunna bli anställd genom en ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. Det föreslår regeringen. Anställningen ska motsvaras av hela eller en del av tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i utbildningen, APL. Lagen om anställningsskydd, LAS, ska inte gälla för den elev som har en gymnasial lärlingsanställning.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-26
Debatt i kammaren: 2014-05-27
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gymnasial lärlingsanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om gymnasial lärlingsanställning,
2. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
3. lag om ändring i skollagen (2010:800),
4. lag om ändring i semesterlagen (1977:480).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:80 punkterna 1-4 och avslår motion 2013/14:Ub6.

Reservation 1 (V)

2. Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub7 yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt172141036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. En ny anställningsform för lärlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub225 av Lars-Axel Nordell och Mikael Oscarsson (båda KD).

4. Översyn av gymnasial lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP)

5. Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsmarknadens parter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)