Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om gymnasieskolan. Skälet är bland annat gällande lagar och regler, att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag och en pågående utredningen om en reformerad gymnasieskola. Motionerna handlar bland annat om satsningar och utveckling av yrkesutbildningen, körkortsutbildning för gymnasieelever, lagreglering av rätten till kostnadsfria luncher respektive rätt till näringsriktiga måltider samt obligatoriska utvecklingssamtal.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-25
Justering: 2007-03-01
Betänkande publicerat: 2007-03-22
Trycklov: 2007-03-05
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:UbU9

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om gymnasieskolan. Skälet är bland annat gällande lagar och regler, att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag och en pågående utredningen om en reformerad gymnasieskola. Motionerna handlar bland annat om satsningar och utveckling av yrkesutbildningen, körkortsutbildning för gymnasieelever, lagreglering av rätten till kostnadsfria luncher respektive rätt till näringsriktiga måltider samt obligatoriska utvecklingssamtal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-11
4

Beslut

Beslut: 2007-04-12
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub217, 2006/07:Ub365, 2006/07:Ub388 yrkande 1, 2006/07:N343 yrkande 2 och 2006/07:A271 yrkande 6.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s2109019
m860011
c24005
fp21007
kd21003
v01705
mp17002
Totalt171126052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa ämnen och kunskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub226, 2006/07:Ub230, 2006/07:Ub276 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub281, 2006/07:Ub351 och 2006/07:Ub393.

3. Skolmåltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 yrkande 34, 2006/07:Ub309 yrkande 3, 2006/07:Ub362 och 2006/07:Ub427.

Reservation 2 (s, v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m860011
c24005
fp21007
kd21003
v01705
mp14122
Totalt166129252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Utvecklingssamtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ub309 yrkande 8.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m860011
c24005
fp21007
kd21003
v01705
mp17002
Totalt28017052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ub202 yrkande 2, 2006/07:Ub377 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Ub407 och 2006/07:Ub408.