Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2012

Beslut

Riksdagen vill ha bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasiet (UbU15)

Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för individen och samhället. Riksdagen vill därför i ett tillkännagivande att regeringen förbättrar studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledning är av stor betydelse för att underlätta den enskildes studie- och yrkesval. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler elever väljer en utbildning som motsvarar deras förväntningar och behov. Det också kan bidra till att förbättra genomströmningen i gymnasieskolan. Riksdagen anser också att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Riksdagen sa vidare nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör vidta de åtgärder som behövs för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Ub458 yrkande 14. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-29
Justering: 2012-04-26
Betänkande publicerat: 2012-05-09
Trycklov: 2012-05-07
Reservationer 21
Betänkande 2011/12:UbU15

Utbildningsutskottet vill ha bättre studie- och yrkesvägledning i gymnasiet (UbU15)

Studie- och yrkesvägledning är viktigt för att undvika felaktiga val som kan leda till onödiga kostnader för individen och samhället. Utbildningsutskottet vill därför att regeringen förbättrar studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledning är av stor betydelse för att underlätta den enskildes studie- och yrkesval. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan bidra till att fler elever väljer en utbildning som motsvarar deras förväntningar och behov. Det också kan bidra till att förbättra genomströmningen i gymnasieskolan. Utskottet anser också att det är viktigt att förbättra kontakterna mellan utbildning och arbetsliv inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-24
4

Beslut

Beslut: 2012-05-30
21 förslagspunkter, 10 acklamationer, 11 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub264 av Mats Gerdau (M),
2011/12:Ub296 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:Ub339 av Finn Bengtsson och Per Bill (båda M),
2011/12:Ub350 av Anton Abele (M) yrkande 2,
2011/12:Ub408 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 1, 8 och 20 samt
2011/12:Ub467 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 1 (S)

2. Avhopp från gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 2 (S, MP)

3. Utmaningar för duktiga elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 3 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD16003
-0001
Totalt1761191935

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt173140036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Högskolebehörighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub215 av Christina Karlsson (S),
2011/12:Ub273 av Mats Pertoft (MP),
2011/12:Ub450 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) och
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkandena 3, 10 och 18.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Den övre åldersgränsen för gymnasiestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub344 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 6 (MP)

7. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen bör vidta de åtgärder som behövs för att förbättra studie- och yrkesvägledningen i gymnasieskolan.
Därmed bifaller riksdagen motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 14 och
avslår motionerna
2011/12:Ub338 av Helena Bouveng och Mats Gerdau (båda M) och
2011/12:Ub401 av Pia Nilsson (S).

8. Kvalitet i lärlingsutbildningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub218 av Kenneth Johansson (C) och
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub326 av Johan Löfstrand och Fredrik Lundh Sammeli (båda S),
2011/12:Ub369 av Pia Nilsson (S),
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 23 och
2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (båda S).

Reservation 8 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt174140035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Elevkårer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub274 av Esabelle Dingizian (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt27440035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Nya inriktningar på de nationella programmen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub203 av Ann-Kristine Johansson (S),
2011/12:Ub207 av Åsa Lindestam (S),
2011/12:Ub211 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:Ub236 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson (båda S),
2011/12:Ub247 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2011/12:Ub305 av Krister Örnfjäder (S),
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 12,
2011/12:Ub471 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1 och
2011/12:Ub484 av Lena Hallengren (S).

Reservation 10 (S, MP, V)

12. Tvärvetenskaplig inriktning på samhällsvetenskapsprogrammet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 13 och
2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. (MP).

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)

13. Estetisk verksamhet ett gymnasiegemensamt ämne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) yrkande 5,
2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 10,
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 15 och
2011/12:Ub518 av Tina Ehn (MP).

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD19000
V01900
KD16003
-0001
Totalt174139036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Karriärutveckling för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub370 av Pia Nilsson (S) och
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 14 (S)

15. Utvärdering av kostnaderna för gymnasiereformen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub235 av Margareta Cederfelt (M),
2011/12:Ub431 av Lotta Finstorp (M) och
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 15 (S)

16. Den nya betygsskalan och antagningen till högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 16 (S, V)

17. Elevhälsan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 17 (S)

18. Mobbning och kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 18 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V19000
KD16003
-0001
Totalt195119035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub341 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (båda S) och
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 19 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M970010
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V00190
KD16003
-0001
Totalt1751191936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Avgiftsfri skolmat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 20 och
2011/12:Ub201 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 20 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S991012
M98009
MP02104
FP22002
C19004
SD01900
V01900
KD16003
-0001
Totalt25460035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Drogtester i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub429 av Christian Holm och Pia Hallström (båda M) och
2011/12:Ub463 av Elisabeth Svantesson (M).

Reservation 21 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M98009
MP21004
FP22002
C19004
SD01900
V19000
KD16003
-0001
Totalt29519035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag