Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om framtidens gymnasieskola, avhopp från gymnasieskolan, längden på gymnasieskolans nationella program, behörighet till gymnasieskolans nationella program, grundläggande högskolebehörighet för alla elever i gymnasieskolan, kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen och i den gymnasiala lärlingsutbildningen samt en förlängd gymnasial lärlingsutbildning.

Andra motioner handlar om starkare roller för arbetsmarknadens parter och de nationella programråden när det gäller yrkesprogrammen, nya inriktningar på de nationella programmen, ämnet estetisk verksamhet, utvärdering av konsekvenserna av gymnasiereformen och registerkontroll av personal i gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

53 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-11
Trycklov: 2014-03-10
Reservationer 17
Betänkande 2013/14:UbU11

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om gymnasieskolan. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om framtidens gymnasieskola, avhopp från gymnasieskolan, längden på gymnasieskolans nationella program, behörighet till gymnasieskolans nationella program, grundläggande högskolebehörighet för alla elever i gymnasieskolan, kvaliteten i arbetsplatsförlagt lärande på yrkesprogrammen och i den gymnasiala lärlingsutbildningen samt en förlängd gymnasial lärlingsutbildning.

Andra motioner handlar om starkare roller för arbetsmarknadens parter och de nationella programråden när det gäller yrkesprogrammen, nya inriktningar på de nationella programmen, ämnet estetisk verksamhet, utvärdering av konsekvenserna av gymnasiereformen och registerkontroll av personal i gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-19
4

Beslut

Beslut: 2014-03-19
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor om gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1, 4 och 6.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP21004
FP18006
C18005
SD17003
V00163
KD17002
Totalt187961650

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Längden på gymnasieskolans nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub223 av Andreas Carlson (KD) och
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 2 (S, MP)

3. Behörighet till gymnasieskolans nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 3 (S, V)

4. Behörighet till gymnasieskolan genom folkhögskolestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP02104
FP18006
C17006
SD17003
V01603
KD17002
Totalt26237050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Grundläggande högskolebehörighet för alla elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 2, 8, 15 och 22 samt
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 14.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V01603
KD17002
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,
2013/14:Ub391 av Christian Holm (M),
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:Ub458 av Pia Nilsson m.fl. (S) och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 15, 21 och 22.

Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

7. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub232 av Krister Örnfjäder (S),
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 10 och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M970010
MP02104
FP18006
C18005
SD17003
V00163
KD17002
Totalt1672111249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Arbetsmarknadens parter och programrådens inflytande över yrkesprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 7 och 9 samt
2013/14:Ub552 av Krister Hammarbergh (M).

Reservation 10 (V)

9. Nya inriktningar på de nationella programmen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 23,
2013/14:Ub283 av Anders Åkesson (C),
2013/14:Ub339 av Shadiye Heydari (S),
2013/14:Ub363 av Johan Andersson m.fl. (S),
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:Ub495 av Isak From m.fl. (S) yrkande 3,
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 18,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 18 och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

10. Jämställdhet i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 14 (S, MP)

11. Estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt ämne

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr254 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 14,
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 15 (S, MP, V)

12. Utvärdering av konsekvenserna av gymnasiereformen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub285 av Leif Pettersson (S),
2013/14:Ub332 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) och
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 16 (S, MP)

13. Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 29.

Reservation 17 (S)

14. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.