Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2015

Beslut

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

Riksdagen vill inte att det ska vara obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan och gjorde ett tillkännagivande för regeringen om att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Riksdagen tillkännager även att det vara en fortsatt rättighet men inte obligatoriskt för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. Gymnasiestudier ska fortsatt vara frivilliga. Det ska fortsatt vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:2759 yrkande 1 och 2 och 2014/15:2839 yrkande 41. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

I en utredning som regeringen har tillsatt ingår bland annat att se över möjligheten att göra det obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan. Att införa en obligatorisk gymnasieskola är en felriktad åtgärd för att få fler elever att påbörja och slutföra sin gymnasieutbildning, anser utbildningsutskottet. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Utskottet vill också att ska det vara en fortsatt rättighet men inte obligatoriskt för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om gymnasieskolan. Motionerna handlar bland annat om samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet, arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsutbildning, nya inriktningar på de nationella programmen, ett estetiskt ämne på alla nationella program, drogtester i gymnasieskolan och marknadsföring av gymnasieutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.