Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 2015

Beslut

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

Riksdagen vill inte att det ska vara obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan och gjorde ett tillkännagivande för regeringen om att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Riksdagen tillkännager även att det vara en fortsatt rättighet men inte obligatoriskt för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. Gymnasiestudier ska fortsatt vara frivilliga. Det ska fortsatt vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2014/15:2759 yrkande 1 och 2 och 2014/15:2839 yrkande 41. Övriga motioner avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-03
Justering: 2015-03-26
Trycklov: 2015-03-30
Reservationer 7
Betänkande 2014/15:UbU10

Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10)

I en utredning som regeringen har tillsatt ingår bland annat att se över möjligheten att göra det obligatoriskt för unga att gå i gymnasieskolan. Att införa en obligatorisk gymnasieskola är en felriktad åtgärd för att få fler elever att påbörja och slutföra sin gymnasieutbildning, anser utbildningsutskottet. Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen att gymnasiestudier ska vara fortsatt frivilliga.

Utskottet vill också att ska det vara en fortsatt rättighet men inte obligatoriskt för elever på yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan, och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om gymnasieskolan. Motionerna handlar bland annat om samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet, arbetsplatsförlagt lärande, lärlingsutbildning, nya inriktningar på de nationella programmen, ett estetiskt ämne på alla nationella program, drogtester i gymnasieskolan och marknadsföring av gymnasieutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-08
Debatt i kammaren: 2015-04-09
4

Beslut

Beslut: 2015-04-09
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande frågor om gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1702 av Andreas Carlson (KD) och

2014/15:2874 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4.

2. Frivilliga gymnasiestudier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att gymnasiestudier fortsatt ska vara frivilliga.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

3. Samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 3,

2014/15:735 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S),

2014/15:1512 av Anna Hagwall (SD) yrkande 2,

2014/15:1965 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2262 av Johanna Haraldsson m.fl. (S) yrkande 2 och

2014/15:2462 av Jennie Nilsson (S).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 78 0 0 6
SD 0 39 0 10
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 39 0 39


4. Grundläggande högskolebehörighet för elever i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det fortsatt ska vara en rättighet och inte en skyldighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram att läsa in grundläggande behörighet till högskolan.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2750 av Pia Nilsson m.fl. (S) och

bifaller motionerna

2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 2 och

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 41.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 103 0 10
M 78 0 0 6
SD 39 0 0 10
MP 0 21 0 4
C 20 0 0 2
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 166 144 0 39


5. Arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 15,

2014/15:1662 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 103 0 0 10
M 0 78 0 6
SD 39 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 183 127 0 39


7. En reformerad lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 5 (C)

8. Nya inriktningar på de nationella programmen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2839 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) yrkande 40,

2014/15:742 av Shadiye Heydari (S),

2014/15:1275 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2014/15:1512 av Anna Hagwall (SD) yrkande 1,

2014/15:2200 av Fredrik Olovsson (S) och

2014/15:2206 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

9. Ett estetiskt ämne på alla nationella program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Drogtester i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Marknadsföring av gymnasieutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:250 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 78 0 0 6
SD 0 39 0 10
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 39 0 39