Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om gymnasieskolan. Skälen är huvudsakligen att riksdagen anser att gällande regler är tillräckliga, att åtgärder har vidtagits och arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om behörighetskrav till gymnasieskolan, introduktionsprogram, nya inslag på de nationella programmen, ämnesbetyg, rektorns befogenheter när det gäller avstängning av elever och kommunernas uppföljningsansvar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-03-02
Trycklov: 2017-03-03
Reservationer 14
Betänkande 2016/17:UbU15

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om gymnasieskolan. Skälen är huvudsakligen att utskottet anser att gällande regler är tillräckliga, att åtgärder har vidtagits och arbete pågår inom de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om behörighetskrav till gymnasieskolan, introduktionsprogram, nya inslag på de nationella programmen, ämnesbetyg, rektorns befogenheter när det gäller avstängning av elever och kommunernas uppföljningsansvar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-15
Debatt i kammaren: 2017-03-16
4

Beslut

Beslut: 2017-03-22
12 förslagspunkter, 6 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 mars 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behörighetskrav till gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1071 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 5 och

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 27.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 21 0 0 0
L 1 0 16 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 281 19 16 33


2. Nytt introduktionsprogram som kombinerar språkintroduktion och yrkesintroduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 37 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 40.

Reservation 3 (M)

3. Nivåindelning av elever på språkintroduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1383 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 78 0 0 6
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 12 1 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 270 46 0 33


4. Folkhögskolornas möjlighet att bedriva introduktionsprogrammet språkintroduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2234 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 24 och

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 5 (C)

5. Nya inslag på de nationella programmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 4,

2016/17:964 av Eva Lindh m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1010 av Laila Naraghi (S) yrkande 1,

2016/17:1088 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkande 7,

2016/17:2143 av Eva-Lena Jansson (S),

2016/17:2543 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1,

2016/17:2732 av Emanuel Öz m.fl. (S) och

2016/17:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 78 6
SD 43 0 0 4
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 21 0 0
L 0 0 17 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 199 21 95 34


6. Utvärdering av den kursutformade gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 238 78 0 33


7. Ämnesbetyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 2,

2016/17:1071 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2016/17:1377 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 10 (SD, V, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, V, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 0 44 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 21 0 0
L 0 17 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 232 83 0 34


8. Timplan och nationellt examensprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1071 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1-3.

Reservation 11 (L)

9. Rektorns befogenheter när det gäller avstängning av elever och kommunernas uppföljningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1482 av Erik Ottoson (M) yrkande 3 och

2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 12 (M)

10. Naturbruksprogrammet och särskild behörighet till högskolan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:957 av Johanna Haraldsson (S) och

2016/17:3067 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 13 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 78 0 6
SD 44 0 0 3
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 21 0 0 0
L 17 0 0 2
KD 13 0 0 3
- 0 1 0 1
Totalt 237 79 0 33


11. Kvaliteten på praktikperioder på yrkesprogram och målsättning för simkunnighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3 och

2016/17:731 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 14 (V)

12. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:174 av Richard Jomshof m.fl. (SD),

2016/17:222 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:230 av Lotta Finstorp m.fl. (M),

2016/17:265 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1 och 5,

2016/17:413 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M),

2016/17:425 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-4,

2016/17:939 av Lars Eriksson (S),

2016/17:949 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2016/17:951 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 3,

2016/17:958 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S),

2016/17:1071 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:1137 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S),

2016/17:1271 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1278 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:1379 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1480 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2016/17:1822 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 4,

2016/17:1905 av Margareta B Kjellin (M),

2016/17:2016 av Robert Hannah och Said Abdu (båda L) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2377 av Roger Hedlund (SD),

2016/17:2445 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 23,

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 9, 15, 18, 21 och 22 samt

2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 2.