Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU14)

Riksdagen sa nej till 51 motioner från allmänna motionstiden 2017 om gymnasieskolan. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om dimensioneringen av platserna på gymnasieskolan, nya inslag på de nationella programmen och behörighetskrav till gymnasieskolan.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-01-23, 2018-01-30

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU14)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 51 motioner från allmänna motionstiden 2017 om gymnasieskolan. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om dimensioneringen av platserna på gymnasieskolan, nya inslag på de nationella programmen och behörighetskrav till gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.