Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU13)

Riksdagen sa nej till cirka 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om gymnasiefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området, att nuvarande regler är tillräckliga eller att åtgärder redan har genomförts.

Motionerna handlar exempelvis om ämnesbetyg, introduktionsprogram och studie- och yrkesvägledning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-28
Justering: 2020-02-20
Trycklov: 2020-02-24
Reservationer 6
Betänkande 2019/20:UbU13

Nej till motioner om gymnasieskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019 om gymnasiefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området, att nuvarande regler är tillräckliga eller att åtgärder redan har genomförts.

Motionerna handlar exempelvis om ämnesbetyg, introduktionsprogram och studie- och yrkesvägledning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-03
Debatt i kammaren: 2020-03-04
4

Beslut

Beslut: 2020-03-04
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gymnasieskolans utformning och betygssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:621 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2019/20:3086 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 0 61 1
C 27 0 0 4
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 195 63 61 30


2. Planering och dimensionering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2829 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7 och

2019/20:2834 av Fredrik Schulte (M) yrkande 4.

Reservation 3 (M)

3. Introduktionsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2828 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 4 (M)

4. Nya inslag på de nationella programmen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 7 och

2019/20:3307 av Rebecka Le Moine (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 296 24 0 29


5. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) yrkandena 2 och 3 samt

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 28 0 3
V 24 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 292 28 0 29


6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.