Gymnasieskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2022/23:UbU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 20 april 2023

Nästa händelse: Justering 23 mars 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-21, 2023-03-09, 2023-03-16