Hållbart skydd av naturområden

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Skyddet av naturområden ökar (MJU9)

Riksdagen godkände regeringen redovisade åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden. Syftet med åtgärderna är att förbättra uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen, bredda naturvårdsarbetet genom att bättre involvera markägare och andra lokala intressenter, stärka den lokala och kommunala naturvården samt arbetet med att sköta skyddade naturområden. Toleransavdraget avskaffas vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområden. Detta för att underlätta samarbetet mellan länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen och skogsägare. På så sätt får markägare full ersättning för sin mark och det blir enklare att nå överenskommelser om att skydda värdefulla marker.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-08-31
Justering: 2009-09-24
Betänkande publicerat: 2009-09-30
Trycklov: 2009-09-30
Reservationer 23
Betänkande 2009/10:MJU9

Skyddet av naturområden ökar (MJU9)

Regeringen har redovisat åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden. Syftet med åtgärderna är att förbättra uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen, bredda naturvårdsarbetet genom att bättre involvera markägare och andra lokala intressenter, stärka den lokala och kommunala naturvården samt arbetet med att sköta skyddade naturområden.

Toleransavdraget avskaffas vid bildande av naturreservat och biotopskyddsområden. Detta för att underlätta samarbetet mellan länsstyrelserna respektive Skogsstyrelsen och skogsägare. På så sätt får markägare full ersättning för sin mark och det blir enklare att nå överenskommelser om att skydda värdefulla marker. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-04
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljökvalitetsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ25 yrkande 2, 2008/09:MJ26 yrkande 1 och 2008/09:MJ27 yrkande 5.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m89008
c24005
fp22006
kd19005
v00184
mp00145
Totalt1541103253

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regionala strategier och sektorsansvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:MJ234 yrkande 2 och 2008/09:MJ27 yrkande 6.

Reservation 4 (v, mp)

3. Skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ26 yrkande 6 och 2008/09:MJ27 yrkandena 8 och 9.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

4. Offentliggörande av frivilliga avsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ27 yrkande 2.

Reservation 7 (s, v, mp)

5. Generell hänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ27 yrkande 19.

Reservation 8 (mp)

6. Initiativ till formellt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ27 yrkandena 10 och 11.

Reservation 9 (mp)

7. Regional samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ25 yrkande 4 och 2008/09:MJ27 yrkande 12.

Reservation 10 (s, v, mp)

8. Fördelning och val av skyddsform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ26 yrkandena 3 och 4 samt 2008/09:MJ27 yrkande 14.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

9. Naturskyddsavtalens längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ25 yrkande 5 och 2008/09:MJ27 yrkande 13.

Reservation 13 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m89008
c24005
fp22006
kd19005
v01804
mp01405
Totalt154143052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Vissa ersättningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk490 yrkande 2 och 2008/09:MJ27 yrkande 15.

Reservation 14 (mp)

11. Ersättning till statliga skogsägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ26 yrkande 5 och 2008/09:MJ27 yrkandena 3 och 4.

Reservation 15 (v, mp)

12. Ökad naturhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ27 yrkande 7.

Reservation 16 (mp)

13. Ett stärkt kommunalt och lokalt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:MJ27 yrkandena 16 och 18.

Reservation 17 (mp)

14. Skäl till dispens inom biotopskyddsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 7 kap. 11 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:214 punkt 1 i denna del och avslår motion 2008/09:MJ25 yrkandena 1 i denna del och 6.

Reservation 18 (s)

15. Det s.k. toleransavdraget enligt miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken såvitt avser 31 kap. 6 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:214 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2008/09:MJ25 yrkande 1 i denna del och 2008/09:MJ27 yrkande 17.

Reservation 19 (mp)

16. Övriga förslag till ändring i miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:214 punkt 1 i denna del och avslår motion 2008/09:MJ25 yrkande 1 i denna del.

Reservation 20 (s)

17. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
b) lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:214 punkterna 2 och 3 samt avslår motion 2008/09:MJ25 yrkande 1 i denna del.

18. Resurser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:MJ25 yrkande 3, 2008/09:MJ26 yrkande 2 och 2008/09:MJ27 yrkande 1.

Reservation 21 (s)
Reservation 22 (v)
Reservation 23 (mp)