Hälso- och sjukvård

Socialutskottets bet 2005/06:SoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU17)

Riksdagen sade ja till motionsförslag om att samla alla föreskrifter om patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe, vilket kommer att underlätta för både patienter och vårdpersonal. Riksdagen sade nej till övriga motioner om hälso- och sjukvård som lämnats in bland annat under den allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om patienträttigheter. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

150 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-09
Justering: 2006-03-30
Betänkande publicerat: 2006-04-18
Trycklov: 2006-04-11
Reservationer 50
bet 2005/06:SoU17

Motioner om hälso- och sjukvård (SoU17)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till motionsförslag om att samla alla föreskrifter om patientens ställning och rättigheter på ett och samma ställe, vilket skulle underlätta för både patienter och vårdpersonal. Utskottet säger nej till övriga motioner om hälso- och sjukvård som bland annat har lämnats in under den allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-28
4

Beslut

Beslut: 2006-05-03
38 förslagspunkter, 34 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk457 yrkande 2, 2005/06:Sk526 yrkande 3, 2005/06:Sf336 yrkande 48, 2005/06:So249 yrkande 1, 2005/06:So266, 2005/06:So271 yrkandena 1-3 och 5, 2005/06:So277, 2005/06:So308, 2005/06:So357, 2005/06:So364 yrkande 12, 2005/06:So368 yrkandena 1-3, 2005/06:So369 yrkandena 2-4, 2005/06:So417 yrkande 1, 2005/06:So418, 2005/06:So423 yrkande 4, 2005/06:So424 yrkandena 1, 13, 14 och 16, 2005/06:So431 yrkandena 2, 8 och 14, 2005/06:So432 yrkande 3, 2005/06:So441, 2005/06:So470 yrkande 2, 2005/06:So517 yrkandena 1-3, 2005/06:So530 yrkande 2, 2005/06:So553 yrkandena 2-4, 6 och 11, 2005/06:So593, 2005/06:So609, 2005/06:So616, 2005/06:So620, 2005/06:So696 yrkande 3, 2005/06:So702 yrkandena 1, 8, 12 och 14, 2005/06:So703 yrkandena 4, 6-9, 11, 14, 15, 21 och 27, 2005/06:So709 yrkandena 2-7, 2005/06:Kr412 yrkande 13 och 2005/06:MJ351 yrkande 23.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130130
m04807
c00157
fp003612
kd002112
v00235
mp00134
-0020
Totalt1134811177

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Val av vårdgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So249 yrkande 5, 2005/06:So369 yrkande 1, 2005/06:So424 yrkande 18 och 2005/06:So702 yrkandena 16 och 18.

Reservation 7 (m, c, kd)

3. Nationellt institut för medicin och hälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So646 yrkande 8.

Reservation 8 (m)

4. Husläkarsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So432 yrkande 2.

Reservation 9 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m48007
c15007
fp036012
kd210012
v23005
mp13004
-2000
Totalt23636077

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Patientutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So330 yrkande 6.

Reservation 10 (v)

6. Vård utomlands

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So436 och 2005/06:So703 yrkande 20.

Reservation 11 (m, kd)

7. Patienträttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännnager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om patienträttigheter.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2005/06:So235, 2005/06:So249 yrkande 2, 2005/06:So330 yrkande 1, 2005/06:So352 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So424 yrkandena 5 och 6, 2005/06:So432 yrkande 4, 2005/06:So702 yrkande 10 och 2005/06:So703 yrkandena 1 och 2.

8. Översyn av patientföreträdarrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So330 yrkande 7.

Reservation 12 (v)

9. Förnyad medicinsk bedömning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So330 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:So703 yrkande 13.

Reservation 13 (m, c, kd)
Reservation 14 (v)

10. Öppna kvalitetsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi220 yrkande 1, 2005/06:So249 yrkande 4, 2005/06:So393, 2005/06:So431 yrkande 1 och 2005/06:So432 yrkande 9.

Reservation 15 (m, c, kd)
Reservation 16 (fp)

11. IT inom vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf384 yrkande 9, 2005/06:So390, 2005/06:So424 yrkande 15, 2005/06:So432 yrkande 6, 2005/06:So553 yrkandena 13 och 16, 2005/06:So572, 2005/06:So703 yrkandena 3 och 5 samt 2005/06:T500 yrkande 18.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (fp)
Reservation 19 (kd)
Reservation 20 (c)

12. Personalförsörjning m.m. inom hälso- och sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju386 yrkande 10, 2005/06:Sf336 yrkande 45, 2005/06:So607, 2005/06:So702 yrkandena 11, 15, 20 och 24, 2005/06:So703 yrkande 22 och 2005/06:A364 yrkande 9.

Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (v)
Reservation 23 (c)

13. Förlossningsvård m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So402 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So703 yrkande 17.

Reservation 24 (m, kd)
Reservation 25 (v)

14. Alternativa driftsformer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi318 yrkande 6, 2005/06:Sk496 yrkande 3, 2005/06:Sk527 yrkande 3, 2005/06:Sf331 yrkande 15, 2005/06:So249 yrkande 3, 2005/06:So314 yrkande 11, 2005/06:So387 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So389 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So404, 2005/06:So423 yrkande 3, 2005/06:So424 yrkandena 2, 3, 9, 10 och 12, 2005/06:So427 yrkande 1, 2005/06:So431 yrkande 4, 2005/06:So432 yrkandena 7 och 10, 2005/06:So494, 2005/06:So507, 2005/06:So535, 2005/06:So592 yrkandena 1-7, 2005/06:So702 yrkande 21, 2005/06:So703 yrkande 18, 2005/06:N443 yrkande 57 och 2005/06:N481 yrkande 12.

Reservation 26 (m, c, fp, kd)

15. Fri etableringsrätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So259, 2005/06:So431 yrkande 11, 2005/06:So432 yrkande 8, 2005/06:So702 yrkande 17 och 2005/06:MJ441 yrkande 7.

Reservation 27 (m)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (c)

16. Upphandling av hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So389 yrkande 3.

17. Utvärdering av konkurrensutsättningen m.m. inom hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So400 yrkandena 2-4 och 2005/06:So498.

Reservation 30 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130130
m48007
c15007
fp360012
kd210012
v02305
mp11204
-0200
Totalt23437177

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Uppföljning av prioriteringsordningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So519 yrkande 1 och 2005/06:So553 yrkande 10.

Reservation 31 (v)

19. Omvårdnaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So360 yrkande 1.

Reservation 32 (v)

20. Vård och behandling av olika sjukdomar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So450, 2004/05:So554, 2005/06:L291 yrkande 23, 2005/06:So236, 2005/06:So237, 2005/06:So246 yrkande 2, 2005/06:So255, 2005/06:So272, 2005/06:So291, 2005/06:So314 yrkandena 1-4 och 7-10, 2005/06:So336, 2005/06:So346, 2005/06:So354, 2005/06:So379, 2005/06:So403 yrkandena 1-3, 2005/06:So422 yrkandena 2 och 3, 2005/06:So431 yrkandena 7, 12 och 13, 2005/06:So432 yrkande 13, 2005/06:So451, 2005/06:So455, 2005/06:So473 yrkandena 1-5, 2005/06:So476 yrkandena 1-3, 2005/06:So505 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So506 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So531 yrkandena 1-6, 2005/06:So546 yrkande 1, 2005/06:So578, 2005/06:So600, 2005/06:So625, 2005/06:So627, 2005/06:So646 yrkande 10, 2005/06:So665 yrkande 2, 2005/06:So703 yrkande 10, 2005/06:Kr376 yrkande 34, 2005/06:Ub379 yrkande 2 och 2005/06:MJ442 yrkande 6.

Reservation 33 (m)
Reservation 34 (fp)
Reservation 35 (kd)
Reservation 36 (c)

21. Jämställdhetsperspektiv inom hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk496 yrkande 9, 2005/06:So246 yrkande 1, 2005/06:So317 yrkande 1, 2005/06:So372, 2005/06:So392, 2005/06:So420, 2005/06:So431 yrkande 5, 2005/06:So519 yrkandena 2-4, 2005/06:So541, 2005/06:So562, 2005/06:So681, 2005/06:So702 yrkande 6, 2005/06:Ub220 yrkande 5, 2005/06:A310 yrkande 12 och 2005/06:A368 yrkande 25.

Reservation 37 (m, c, kd)
Reservation 38 (fp)
Reservation 39 (v)

22. Parlamentarisk utredning om jämställd vård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So703 yrkande 19 och 2005/06:A370 yrkande 5.

Reservation 40 (kd)

23. Könskonsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So330 yrkande 5 och 2005/06:MJ351 yrkande 24.

Reservation 41 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m48007
c15007
fp360012
kd200013
v02305
mp01304
-0200
Totalt23338078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Komplementär medicin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So327, 2005/06:So328 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So355, 2005/06:So415, 2005/06:So430 yrkandena 2 och 3, 2005/06:So516 och 2005/06:So590 yrkandena 1-4.

Reservation 42 (kd)
Reservation 43 (c)

25. Medicinska specialiteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So348 yrkande 1, 2005/06:So553 yrkandena 14 och 15, 2005/06:So558 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So587, 2005/06:So703 yrkandena 25 och 26 samt 2005/06:So710 yrkandena 10 och 11.

Reservation 44 (kd)

26. Ett samlat högkostnadsskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So271 yrkande 4, 2005/06:So411, 2005/06:So615 och 2005/06:So703 yrkande 37.

Reservation 45 (kd)

27. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So201, 2005/06:So338 och 2005/06:So614.

Reservation 46 (m)

28. Medicinska aborter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So434 och 2005/06:So488.

29. Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So594.

Reservation 47 (m, kd)

30. Journalföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So400 yrkande 1.

31. Åldersgräns för plastikkirurgi utan medicinsk indikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So359.

Reservation 48 (v)

32. Tatuering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So283 och 2005/06:So544.

33. Lobotomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So329 yrkandena 1-3.

Reservation 49 (v)

34. Sterilisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So463.

35. Operation av intersexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L342 yrkande 15.

36. Xenotransplantation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ518 yrkande 15.

37. Ambulanshelikoptrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So252 och 2005/06:So305.

Reservation 50 (m, kd)

38. Andra motionsyrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L291 yrkandena 11 och 21, 2005/06:L342 yrkandena 12 och 21, 2005/06:L375 yrkande 38, 2005/06:So213 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So245 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So248 yrkandena 1-3, 2005/06:So262, 2005/06:So296 yrkandena 1 och 2, 2005/06:So353, 2005/06:So429 yrkande 15, 2005/06:So433 yrkandena 1-3, 2005/06:So461, 2005/06:So468 yrkande 2, 2005/06:Kr376 yrkande 31 och 2005/06:Kr412 yrkande 12.